Se mer informasjon:

29. jun. 2012

Plymouth 1938 - test brukt i annonser

.Allerede på trettitallet ble sikkerhet et godt argument som produsentene brukte i sine annonser. Det var nok en litt annen innfallsvinkel da, enn den som produsentene bruker i dag. En meget viktig del av trafikksikkerheten den gangen var at bilen holdt, og ikke skapte ulykker og farlige situasjoner for sjåføren fordi deler av bilen sviktet. Bildene viser en test av en Plymouth 1938 modell, og er tatt på fabrikkens egen bane. Her fikk alle deler av bilen hard medfart og ble grundig testet. I tillegg til harde veiprøver ble vesentlige deler av bilen utsatt for spesielle tester for å vise styrke.
Bildene vi viser her, ble brukt i reklamekampanje under introduksjonen av 1938 modellene.
Denne modellen ble også montert i Norge.