Se mer informasjon:

20. okt. 2013

Ut i naturen på alle 4.

Da krigen sluttet i 1945 var mye forandret og økonomien til folk flest varierte fra land til land. Bilindustrien i USA hadde produsert biler og krigsmateriell under hele krigen og presenterte nye bilmodeller allerede i 1946. Selv om de nye modellene var oppgraderte 1942 modeller ble de revet bort av ivrige bilkjøpere. Men en helt ny bil kom på markedet og det var Willys Jeep. Under krigen hadde mange både sett den og brukt den med godt resultat både på vei og ute i terrenget. Her var en bil som kunne gi eieren helt nye og spennende opplevelser. Svært mange ville ha en slik bil og nyte frihetsfølelsen. Jeep ble nå en vanlig bilmodell som alle kunne kjøpe både som  bruksbil og som fritidsbil.
Bildet er fra en annonse trykket i 1946.