Se mer informasjon:

16. nov. 2014

Metropolitan - kompakt bil med fremtidsvyer 1956

Nash Metropolitan var et resultat av beslutningen hos Nash om å produsere bilmodeller som de store konkurrentene ikke kunne tilby. Markedsundersøkelser viste at det var et behov for en kompakt bilmodell til en fornuftig pris og Nash startet utviklingen av en ny bilmodell. Det ble fort klart at den ikke kunne produseres i USA på grunn av høye kostnader. Basert på en prototype ble det innhentet tilbud fra flere europeiske bilprodusenter. Den som fikk kontrakten var Austin i England. Bilene ble produsert i England fra 1954 til 1961 og sendt til USA hvor de ble markedsført som Nash Metropolitan. Denne bilen var også grunnlaget for prototypen “Astra-Gnome - Time and Space Car” fra 1956 som viste hvordan designere tenkte seg biler i år 2000.