Se mer informasjon:

10. nov. 2014

Renault 16 – årets bil 1966.

Denne bilen hadde mange nyheter da den kom på markedet. Fagpressen beskrev den som en videreutvikling av R4. Målet var her som på R4 å gi bilkjøperne en bil med utvidet bruksområde. Den hadde innredning og setearrangement som var svært fleksibelt. Personbil, varetransport eller feriebil med soveseter – alt var mulig. Da den ble testet av FDM var konklusjonen at ”tiltross for noen svakheter setter den en helt ny standard på mange områder”. ”I kjørekomfort overgås den neppe av noen eksisterende familiebil”.