Se mer informasjon:

10. nov. 2014

Pobeda - en solid kamerat fra øst.

Den nye modellen var helt på høyden med biler produsert i Europa og USA da den kom på markedet i 1946. Europeiske og amerikanske bilmodeller var i stor grad oppdaterte 1940 modeller. I Europa var det bare England som kom i gang med normal bilproduksjon i 1946 mens Tyskland slet med krigsskader og deling av landet, Andre land slet med en håpløs valutasituasjon og mangel på råvarer. Pobeda fikk et godt fotfeste i Norge takket være byttehandel med varer og egne kjøpetillatelser som gjorde det mye lettere å kjøpe biler fra Østeuropa enn fra Vesteuropa og USA. Pobeda var også godt utstyrt og svært solid siden var tilpasset russiske veier. Designmessig lå den foran sine konkurrenter med et karosseri hvor forskjermene var integrert i fronten. Denne modellen så ganske lik under hele produksjonstiden bortsett fra endring av fronten i 1955. I 1958 ble den avløst av en ny modell med betegnelsen Volga.