Se mer informasjon:

14. nov. 2014

Troll – bilen som aldri kom

Troll var basert på en tysk konstruksjon utført av Hanns Trippel og skulle produseres i Norge. Forutsetningen var at det skulle startes et samarbeid mellom Trippel og Kohl-Larsen basert på Trippels konstruksjon Trippelwagen 750. Men dette samarbeidet kom aldri i gang av forskjellige årsaker. Selve produksjonen av Troll skulle foregå i Lunde i Telemark. Her stilte kommunen opp med støtte. Alle regnet med at bilproduksjonen skulle skape mange arbeidsplasser. Å produsere bilen kunne la seg løse, men den skulle også selges. Og ikke minst skulle det skaffes penger til produksjon av bilene. Staten var ikke særlig interessert i norsk bilproduksjon. Norge hadde på den tiden gode handelsavtaler med Sovjetunionen. En norsk bilproduksjon kunne ødelegge importen av biler fra Sovjet. Så Troll endte opp med tillatelse til å produsere 15 biler for fritt salg i Norge med vage løfter om større produksjonskvote senere. Til tross for alle problemene, stod den første bilen klar i januar 1957. Men det ble aldri noen bilproduksjon i Telemark. Manglende statlig engasjement og dårlig økonomi på fabrikken var årsaken. Fabrikken gikk konkurs i 1958. Det ble kun produsert 5 biler på fabrikken.